Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Aktualności

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

Dotyczy: Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo­dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. 

Zestaw I 

Dnia 19.10.2020 r. od jednego z wykonawców wpłynęło pismo (e-mail) z pytaniem: „Czy w przypadku zapisania się uczestnika zamieszkałego za granicą (na terenie UE), respektowany będzie podpis elektroniczny kwalifikowany wystawiony przez jednostkę znajdującą się na Europejskiej liście zaufanych dostawców usług (TSL) znajdującej się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser”

Odpowiedź: 
Tak.

Więcej informacji »

Uwaga!

Informację dodano: | Aktualizacja:

Przypominamy, że zgodnie z Rozdz. V p.1. Regulaminu konkursu:

Przekazywanie informacji, oświadczeń i dokumentów w Konkursie dla pozycji harmonogramu:

3, 5, 6

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego – oficyna „Pod Wizytkami”, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, II piętro, pok. 33
Adres e-mail: dzp@adm.uw.edu.pl mariolak@adm.uw.edu.pl (zawsze na obydwa adresy)

Oznacza to, że Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać pod powyższym adresem  a elektroniczny JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy przesyłać na oba wskazane adresy mailowe.

Termin składania ww. dokumentów:
26 października 2020 r. (poniedziałek)   do godz. 15.00 

Zebranie informacyjne

Informację dodano: | Aktualizacja:

Pragniemy poinformować, że zebranie informacyjne dla Uczestników konkursu odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 15 października br. (czwartek), o godz. 14.30.

Topic: Spotkanie informacyjne – Konkurs SARP #1000 UW Furmańska

Time: 15.10.2020 14:30 Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/78106654184?pwd=eFdVWmFRQ3VjMi9uNlVXNjBTd21jZz09

Meeting ID: 781 0665 4184
Passcode: UW1000

Serdecznie zapraszamy.

Marek Szeniawski
Sekretarz Sądu Konkursowego

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji
pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

KONKURS SARP nr 1000

Organizatorem konkursu jest:
Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

Przy współpracy:
ZG SARP
ul. Foksal2,
00-366 Warszawa

  • Składanie wniosków o dopuszczenie: 26.10.2020 r.
  • Składanie opracowań konkursowych: 11.02.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 12.03.2021 r.