Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Harmonogram

  • Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 5 października 2020 r.
  • Udostępnienie na stronie internetowej konkursu Regulaminu oraz Materiałów do Konkursu - po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie w DUUE
  • Przyjmowanie pytań dotyczących wyjaśnienia treści Regulaminu dotyczących warunków udziału w Konkursie – 5 października 2020 r. - 16 października 2020 r.
  • Zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków udziału w Konkursie – systematycznie, zgodnie z art. 38 Ustawy
  • Zakończenie przyjmowania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 26 października 2020 r.
  • Zawiadomienie o wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - niezwłocznie po zakończeniu badania Wniosków i dokonaniu kwalifikacji
  • Przyjmowanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczących opracowania i składania Opracowań konkursowych – 01 grudnia 2020 r. -14 grudnia 2020 r.
  • Przekazywanie Uczestnikom odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania i składania Opracowań konkursowych – systematycznie, zgodnie z art. 38 Ustawy
  • Przyjmowanie Opracowań konkursowych – 16 stycznia 2021 r. – 11 lutego 2021 r.
  • Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu – 12 marca 2021 r.