Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Informacja

Informujemy, że w obecnej sytuacji epidemicznej, wizja lokalna terenu opracowania konkursowego musi być przeprowadzana przez Uczestników konkursu indywidualnie. Teren jest w większości ogólnodostępny a na teren parkingu Uczestnicy będą wpuszczani od 7 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r., w godz. 8-16 (7 dni w tygodniu) na hasło „Konkurs Furmańska”.

Informujemy także, że od 8 grudnia br. na I piętrze Pałacu SARP, przy ulicy Foksal 2 w Warszawie, w godzinach 9-16 (od poniedziałku do piątku), udostępniona będzie Uczestnikom konkursu „makieta-matka” terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Marek Szeniawski
Sekretarz Sądu Konkursowego

Załączniki: