Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Informacja

Informujmy, że Zamawiający, Decyzją Pełnomocnika Rektora ds. zamówień publicznych, nr 3D/BIPA/2021 z dnia 04.02.2021 r., dokonał zmiany Sędziego Zapasowego - przedstawiciela UW.

W związku z tym Rozdz. XIV p. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie:

XIV. Sąd Konkursowy 

2. Organizator Konkursu powołał Sędziów Zapasowych w osobach:

  • arch. Tomasz Podniesiński, przedstawiciel UW (bez prawa głosu)
  • arch. Oliwia Dec – Wolszczak, przedstawiciel SARP, sędzia konkursowy  SARP  (bez prawa głosu)

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

Marek Szeniawski
Sekretarz Sądu Konkursowego

Załączniki: