Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Regulamin konkursu

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 12.10.2020, 13:23:26 13.10.2020, 09:25:24 Ogłoszenie o konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 116 KB)
2. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 894 KB)
3. 12.10.2020, 13:23:26 13.08.2021, 14:01:31 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 894 KB)
4. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 1 - wzór formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Pobierz plik » (format .docx, 35 KB)
5. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 1A - wzór zaświadczenia podmiotu o udostępnieniu zasobów Uczestnikowi Konkursu Pobierz plik » (format .docx, 19 KB)
6. 13.10.2020, 12:06:57 19.10.2020, 09:48:15 Załącznik nr 2 - jednolity Europejski Dokument Zamówienia Pobierz plik » (format .zip, 93 KB)
7. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 3 - istotne Postanowienia Umowy Pobierz plik » (format .docx, 69 KB)
8. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 4 - wzory pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika/Uczestników Konkursu Pobierz plik » (format .docx, 22 KB)
9. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 5 - karta identyfikacyjna Pobierz plik » (format .docx, 19 KB)
10. 18.11.2020, 11:01:40 18.11.2020, 11:01:40 Załącznik nr 5a - decyzja o ustaleniu lokalizacji Pobierz plik » (format .zip, 6.25 MB)
11. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 6 - lokwitowanie złożenia Opracowania konkursowego Pobierz plik » (format .doc, 34 KB)
12. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 7 - oświadczenie o kosztach Pobierz plik » (format .doc, 35 KB)
13. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 8 - tabela programowa Pobierz plik » (format .zip, 21.41 MB)
14. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 8a - bilans terenu Pobierz plik » (format .doc, 15 KB)
15. 18.11.2020, 11:01:40 18.11.2020, 11:01:40 Załącznik nr 8b - wymagania środowiskowe Pobierz plik » (format .docx, 22 KB)
16. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Załącznik nr 9 - materiały do Konkursu Pobierz plik » (format .zip, 84.12 MB)
17. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane Pobierz plik » (format .pdf, 265 KB)
18. 12.10.2020, 13:23:26 12.10.2020, 13:23:26 Wytyczne funkcjonalno-użytkowe Pobierz plik » (format .pdf, 63.53 MB)
19. 08.02.2021, 22:59:12 08.02.2021, 22:59:12 Informacja o zmianie Sędziego Zapasowego - przedstawiciela UW Pobierz plik » (format .pdf, 78 KB)