Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Sąd konkursowy

Przewodniczący Sądu: arch. Marta Sękulska – Wrońska, przedstawiciel SARP, sędzia konkursowy SARP

Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Michał Sikorski,  przedstawiciel UW, sędzia konkursowy SARP

Sędzia Referent: arch. Piotr Kuś, przedstawiciel SARP, sędzia konkursowy SARP

Sędzia: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW, 

Sędzia: arch. Michał Brutkowski, przedstawiciel UW,

Sędzia: prof. dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, przedstawiciel UW,

Sędzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy

Sędzia: arch. Agnieszka Kalinowska - Sołtys, przedstawiciel SARP, sędzia konkursowy SARP

Sędzia: arch. Magdalena Kozień – Woźniak, przedstawiciel SARP, sędzia konkursowy SARP

Sędzia: dr hab. Barbara Lewenstein, przedstawiciel UW,

Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW,

Sędziowie Zapasowi:

  • arch. Adrianna Maliszewska, przedstawiciel UW (bez prawa głosu)
  • arch. Oliwia Dec – Wolszczak, przedstawiciel SARP, sędzia konkursowy SARP (bez prawa głosu)

Sekretarz Sądu Konkursowego:

architekt krajobrazu Marek Szeniawski, przedstawiciela SARP