Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Aktualności

Wystawa prac konkursowych

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą prac konkursowych.

Więcej informacji »

Protokół otwarcia kopert autorskich

Informację dodano: | Aktualizacja:

W dniu 12 marca 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie dokonano publicznego ogłoszenia wyników konkursu.

Więcej informacji »

Wyniki konkursu

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu SARP nr 1000 „FURMAŃSKA”.
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Więcej informacji »

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

Informujmy, że Zamawiający, Decyzją Pełnomocnika Rektora ds. zamówień publicznych, nr 3D/BIPA/2021 z dnia 04.02.2021 r., dokonał zmiany Sędziego Zapasowego - przedstawiciela UW.

W związku z tym Rozdz. XIV p. 2 Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie:

XIV. Sąd Konkursowy 

2. Organizator Konkursu powołał Sędziów Zapasowych w osobach:

 • arch. Tomasz Podniesiński, przedstawiciel UW (bez prawa głosu)
 • arch. Oliwia Dec – Wolszczak, przedstawiciel SARP, sędzia konkursowy  SARP  (bez prawa głosu)

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

Marek Szeniawski
Sekretarz Sądu Konkursowego

Więcej informacji »

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

Warszawa, 8 stycznia 2021 r. 

UCZESTNICY KONKURSU 

Szanowni Państwo, 

Informuję, że Zamawiający dokonał zmiany terminu składania opracowań konkursowych - nowym terminem do którego ww. opracowania mogą być składane jest: 17 lutego 2021r (środa) do godziny 15.00. 

W związku z tym następujące zapisy Regulaminu konkursu otrzymują brzmienie:

 • Rozdz. IV Szczegółowe informacje, p. 3 Harmonogram konkursu, poz.9 Przyjmowanie Opracowań konkursowych - 16.01.2021- 17.02.2021
 • Rozdz. XI Sposób opracowania i składania Opracowań konkursowych, p.3 Sposób miejsce i termin składania Opracowań konkursowych, ppkt 3.1 i 3.2;
  3.1 Opracowania konkursowe należy składać w formie graficznej i pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 15.00, za pokwitowaniem złożenia Opracowania konkursowego (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) na adres:
  Stowarzyszenie Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa

  3.2. Opracowania konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane w sposób następujący:
  OPRACOWANIE KONKURSOWE SKŁADANE W JEDNOETAPOWYM, REALIZACYJNYM KONKURSIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM na opracowanie koncepcji architektonicznej  wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn."Uniwersytet Warszawski 2016-2025" nie otwierać do dnia 17 lutego 2021 r. do godz. 15.00
  oraz oznakowane NUMEREM nadanym wszystkim elementom Opracowania konkursowego.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Marek Szeniawski 

Sekretarz Sądu Konkursowego

Więcej informacji »

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

Informujemy, że w obecnej sytuacji epidemicznej, wizja lokalna terenu opracowania konkursowego musi być przeprowadzana przez Uczestników konkursu indywidualnie. Teren jest w większości ogólnodostępny a na teren parkingu Uczestnicy będą wpuszczani od 7 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r., w godz. 8-16 (7 dni w tygodniu) na hasło „Konkurs Furmańska”.

Informujemy także, że od 8 grudnia br. na I piętrze Pałacu SARP, przy ulicy Foksal 2 w Warszawie, w godzinach 9-16 (od poniedziałku do piątku), udostępniona będzie Uczestnikom konkursu „makieta-matka” terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Marek Szeniawski
Sekretarz Sądu Konkursowego

Więcej informacji »

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

Dotyczy: Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo­dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. 

Zestaw I 

Dnia 19.10.2020 r. od jednego z wykonawców wpłynęło pismo (e-mail) z pytaniem: „Czy w przypadku zapisania się uczestnika zamieszkałego za granicą (na terenie UE), respektowany będzie podpis elektroniczny kwalifikowany wystawiony przez jednostkę znajdującą się na Europejskiej liście zaufanych dostawców usług (TSL) znajdującej się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser”

Odpowiedź: 
Tak.

Więcej informacji »

Uwaga!

Informację dodano: | Aktualizacja:

Przypominamy, że zgodnie z Rozdz. V p.1. Regulaminu konkursu:

Przekazywanie informacji, oświadczeń i dokumentów w Konkursie dla pozycji harmonogramu:

3, 5, 6

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego – oficyna „Pod Wizytkami”, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, II piętro, pok. 33
Adres e-mail: dzp@adm.uw.edu.pl mariolak@adm.uw.edu.pl (zawsze na obydwa adresy)

Oznacza to, że Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać pod powyższym adresem  a elektroniczny JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy przesyłać na oba wskazane adresy mailowe.

Termin składania ww. dokumentów:
26 października 2020 r. (poniedziałek)   do godz. 15.00 

Zebranie informacyjne

Informację dodano: | Aktualizacja:

Pragniemy poinformować, że zebranie informacyjne dla Uczestników konkursu odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 15 października br. (czwartek), o godz. 14.30.

Topic: Spotkanie informacyjne – Konkurs SARP #1000 UW Furmańska

Time: 15.10.2020 14:30 Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/78106654184?pwd=eFdVWmFRQ3VjMi9uNlVXNjBTd21jZz09

Meeting ID: 781 0665 4184
Passcode: UW1000

Serdecznie zapraszamy.

Marek Szeniawski
Sekretarz Sądu Konkursowego

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji
pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

KONKURS SARP nr 1000

Organizatorem konkursu jest:
Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

Przy współpracy:
ZG SARP
ul. Foksal2,
00-366 Warszawa

 • Składanie wniosków o dopuszczenie: 26.10.2020 r.
 • Składanie opracowań konkursowych: 11.02.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 12.03.2021 r.