Konkurs SARP nr 1000

jednoetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Informacja

Dotyczy: Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo­dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. 

Zestaw I 

Dnia 19.10.2020 r. od jednego z wykonawców wpłynęło pismo (e-mail) z pytaniem: „Czy w przypadku zapisania się uczestnika zamieszkałego za granicą (na terenie UE), respektowany będzie podpis elektroniczny kwalifikowany wystawiony przez jednostkę znajdującą się na Europejskiej liście zaufanych dostawców usług (TSL) znajdującej się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser”

Odpowiedź: 
Tak.

Załączniki: